annons
 
Välkommen!
 
 

Via Nova Fastigheter AB äger 9st fastigheter, varav 4st bostadslägenhetshus, 3st skolbyggnader, 1st kontorshus och 1st kontor/lagerbyggnad.

Det är ett väl fungerande bestånd som nu avser att sälja p.g.a. huvudägarens pensionering och att det ej finns arvingar som är intresserade att ta över.

Den marknadsvärdering som är gjord bygger på normering till driftsnetto. 3st skolbyggnader som hyres av Gotlands Kommun har taxeringsvärde 0:00SEK.

Intresserad lämnar skriftlig intresseanmälan samt prisindikation på hela beståndet till Via Nova Fastigheter AB, Tallundsgatan 4, 621 58 VISBY senaste den 15 februari 2007. Därefter väljes 2-3st ut för förhandling om förvärv av aktiebolaget. Uppgifterna hanteras konfidentiellt.

För ytterligare information av teknisk karaktär, bolagets senaste årsredovisning samt resultatredovisning per fastighet var god ring:

Jan Norrby tel. 0708-320177

Samt bokning av visning, kontakta:
Glenn Jacobsson tel. 0708-842913.