Sälgen 6 i Visby
Tillbaka
     

Sälgen 6 ligger på Tallundsgatan nr4 i Visby. Kör Gutevägen mot hamnen och sväng höger in på Visborgsgatan. Tag 2:a höger. Stor gul byggnad 2:a på höger sida.