Roma Skola i Roma
Tillbaka

Byggnadsår: 1984/1993

Byggnadstyp: Skolpaviljong

Konstruktion:
Väggar:
Träpanel, Regelstomme 150mm Isol, Diffspärr Boardskiva, glasfiber målad.
Tak: Pulpettak med sarg, underhållsfritt papp, 200mm Isol glespanel, Ackustikplattor.
Golv: Träbjälklag, blindbotten 200mm Isol golvspånskiva linoleum.
Fönster: 80% 3-glas

Uppvärmning: El-radiatorer

Ventilation: Ventilation med klassrumsaggregat + TFX-aggregat

Anslutningar: Anslutet till skolans VA och El-system.

Hyresgäst: Gotlands Kommun

Kontraktstid: 2009-07-31

Tomt: Ofrigrund utan avgift

Övrigt: Gotlands Kommun står för fastighetsskötsel

Information om fastigheten:

Bruksarea: 160kvm
Taxeringsvärde: 0 SEK

Marknadsvärde bedömt till kr:
1.800.000 SEK    +/- 200.000 SEK