Råkan 15 i Hemse
Tillbaka

Byggnadsår: 1989/1994

Byggnadstyp: Kontorsfastighet

Konstruktion: 
Fasad: Stål, luftspalt, Rockwool 220mm Diffspärr, spånskiva k1
Tak: Planja Regola takplåt
Översta bjälklag: Gummimassa, stål, luftspalt, Rockwool 150mm, diffspärr, spånskiva.

Uppvärmning: El, kallhyra

Ventilation: Mekanisk med återvinning kyla i 2:a våningsdelen.

Anslutningar: VA-kommunalt, El-GEAB

Hyresgäst: Länsstyrelsen

Kontraktstid: 2009-12-31

Tomt: 5.500kvm

Verksamhet: Arbetsförmedling, Skogsvårdsstyrelsen.

Garage: 12st + soprum, Parkering för 30st bilar, varav 20st har motorvärmeuttag.

Övrigt: Väl fungerande kontorsbyggnad

 

Information om fastigheten:

Bruksarea:  966kvm
Taxeringsvärde: 2.619.000 SEK

Marknadsvärde bedömt till kr:
5.200.000 SEK    +/- 300.000 SEK