Prästgården 2:1 i Fardhem
Tillbaka

Byggnadsår: 1997

Byggnadstyp: Skolbyggnad med serveringskök

Konstruktion: Prefab balkgrund
Väggar: panel, reglar, isolering, plastfolie dubbelgipps.
Bjälklag: Blindbotten, Isol, golvspånskiva, Linoleum mattor, våtrum.
Mellanväggar i ljudklass 50dB
Innerdörrar i ljudklass 30dB
Underhållsfritt papptak

Uppvärmning: Oljefyllda el-radiatorer, kallhyra.

Ventilation: Mekanisk till och frånluft med värmeåtervinning, luftflöde enl. norm.

Anslutningar: Kommunalt VA

Hyresgäst: Gotlands Kommun

Kontraktstid: 2008-05-31

Tomt: Ofrigrund utan avgift

Skolbyggnad: Anpassad för förskoleverksamhet samt lågstadiet.

Övrigt: Kallhyra, Gotlands Kommun står för fastighetsskötsel

Information om fastigheten:

Bruksarea: 500kvm
Taxeringsvärde: 0 SEK

Marknadsvärde bedömt till kr:
4.800.000 SEK    +/- 400.000 SEK