Bilder
 

Sälgen 6 - Tallundsgatan 4 i Visby

Flugsnapparen 9 - Silvergatan 19-57 i Hemse

Törden 11 - Kyrkvägen 2 A-R i Hemse

Rone Autsarve 2:1 - Autsarve 515-533 Nr 1-10

Råkan 15 - Färgerigatan i Hemse

Prästgården 2:1 - Skoltomten i Fardhem

Grisslan 1 - Färgerigatan 1A i Hemse

Roma Skola - Skolbyggnad i Roma

Solrosen - Specialverksamhet i Visby